GroenLinks – Groningen

GroenLinks – Groningen

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

GroenLinks heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet voor een inclusief Groningen waar iedereen zichzelf kan zijn. Onze woordvoerder ‘diversiteit en inclusie’ was actief onderdeel van de Statenbrede Regenboogwerkgroep. Deze werkgroep was onder andere betrokken bij het ondertekenen van het Regenboogconvenant en het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering hiervan. Met GroenLinks als grootste partij in het college wordt veelvuldig aandacht besteed aan de acceptatie van diversiteit in gender en seksuele oriëntatie. Zo wordt jaarlijks de regenboogvlag op het Provinciehuis gehesen op dagen als Nationale Coming-Out Day en de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. 

Wat beloven we:

roenLinks ziet dat er bij de Provincie Groningen veel aandacht is voor de positie van LHBTI+ personen. Dit blijft echter vooral bij het uitdragen van waarden en het ondersteunen van gemeenten bij hun beleid. Hoewel dit van onschatbare waarde is en blijft, willen wij een stap verder gaan. Wij willen dat diversiteit en inclusie een concrete provinciale bestuurstaak wordt, die als thema gekoppeld wordt aan een Gedeputeerde. Op die manier willen we verder gaan dan ondersteunen en faciliteren: we willen zelf actief een rol pakken. Door als provincie zelf concreet inclusiebeleid te maken, willen wij een verbindende en aanjagende rol hebben op het gebied van acceptatie, anti-discriminatie en diversiteit.