Jan van Loenen

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Het is een voorrecht om al 38 jaar gelukkig getrouwd te zijn met mijn man, maar vanzelfsprekend is dat niet. Ik had zelf het geluk om in een homovriendelijk milieu op te groeien, maar voor mijn echtgenoot gold dat allerminst. In een streng christelijke omgeving was voor hem geen ruimte om ‘anders’ te zijn. In mijn functie als directeur van een belangenorganisatie in de zorg weet ik dat acceptatie van lhbti+ mensen nog altijd aandacht vraagt. In de ouderenzorg is het soms problematisch als twee mensen van hetzelfde geslacht samenwonen. Als kandidaat voor GroenLinks Groningen zal ik me consequent inzetten voor een inclusieve samenleving, die de belangen van alle mensen gelijkwaardig meeneemt in haar beleid. Ik zal me in het bijzonder sterk maken voor verbetering van de positie van lhbti+ mensen. Graag reken ik daarom op jouw stem!