Yurre Wieken

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben een kind uit een lesbische relatie. Hoewel ik zelf niet tot de gemeenschap behoor, voel ik mij daardoor wel persoonlijk verbonden met LHBTI+-thema’s. Wanneer het hierover gaat, gaat het ook over mijn moeder en al haar vrienden en vriendinnen die in mijn jeugd over de vloer kwamen.

Gelderland hoort een provincie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en niemand veroordeeld, achtergesteld of anderszins gediscrimineerd wordt vanwege diens seksuele geaardheid of genderidentiteit. Waar de provincie daar een bijdrage aan kan leveren, wil ik mij er als Statenlid voor inzetten dat dit ook gebeurt.