SP – Gelderland

SP – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De afgelopen Statenperiode zijn er diverse voorstellen de revue gepasseerd op het gebied van inclusie, deze heeft de SP allen gesteund (bijvoorbeeld: toevoegen inclusieparagraaf in de begroting en het aanpakken van vooroordelen onder Statenleden). De SP is de gehele periode vertegenwoordigd geweest in de initiatiefgroep Inclusie.

Wat beloven we:

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Discriminatie van en geweld tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit is onacceptabel en in strijd met deze kernwaarden van onze partij. Dit zullen SP-Statenleden te allen tijde, wanneer relevant, uitdragen en benadrukken. Wij werken niet samen met partijen of organisaties die dergelijke praktijken uitdragen, faciliteren of goedkeuren. Tegen voorstellen die LHBTI+-personen benadelen, discrimineren of uitsluiten, zullen wij ons verzetten. Wij zetten ons ervoor in dat Gelderland een provincie is waar iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit (of welke grond dan ook) in vrijheid het eigen zelfgekozen leven kan leiden, zonder discriminerende beperkingen van de overheid.