Ton Ammerlaan

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Gelijkwaardigheid, solidariteit, respect en gelijke rechten behoren tot de kernwaarden van de SP. Dit leidend principe voor beleid, besluiten en acties omvat dus ook de LHBTI+ medeburgers. Wanneer de rechten van hen in het geding komen zet ik namens de SP mij in om dit recht te trekken samen met de betrokkenen. Laten we samen weken aan een inclusief Gelderland.