Sandy Werdmüller von Elgg

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik vind het essentieel dat iedereen zich vrij kan voelen om zichzelf te zijn. Dit zou totaal vanzelfsprekend moeten zijn en dat is het helaas nog niet. Hoe vaak moeten we bijvoorbeeld nog invullen of we man of vrouw zijn? Er is inmiddels vaak ook een hokje ‘anders’… maar dat is nu nét niet wat het zou moeten zijn, ‘anders’. Of het hokje ‘zeg ik liever niet’. Hoezo… moeten we ons er dan toch een beetje voor schamen? Nee, we zijn mensen. En alle mensen zijn van even grote waarde. Of er nou sprake is van een bepaalde levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse of genderoriëntatie. Je moet als mens gewaardeerd worden. Je moet je vrij en veilig kunnen voelen. Mensen met een functiebeperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Daar sta ik voor in mijn dagelijks leven en dus ook in de politiek. Daarom voel ik me thuis bij de Partij voor de Dieren.