Falco van Hassel

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Het is schandalig dat er nog steeds zoveel discriminatie van en geweld tegen LHBTIQA+’s plaatsvindt. In onze samenleving zou mededogen en respect centraal moeten staan, maar helaas zien we in de praktijk dat dit vaak nog niet het geval is. Ik zou graag zien dat provincie Gelderland, na overleg met organisaties zoals COC Nederland, met maatregelen komt om deze discriminatie tegen te gaan. Er moet genoeg budget beschikbaar zijn om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen en de veiligheid van LHBTIQA+’s te garanderen. Jongeren zijn de toekomst en dit is dan ook een belangrijke groep om op in te zetten. Zodat iedereen zich veilig én thuis kan voelen in Gelderland. Het achterstellen van groepen mogen we niet meer accepteren.