Bart Kuijer

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Als kind had ik al een hekel aan het oordeel “dat hoort niet”. De enige reden waarom iets niet zou mogen, is wanneer het de vrijheid van een ander belemmert. Zelfbeschikking vind ik van onschatbare waarde voor een samenleving die ik iedereen gun, een samenleving waarin niemand verantwoording hoeft af te leggen voor gevoelens en voorkeuren.

Als witte cishet-man zal ik nooit ervaren hoe het is om dagelijks gediscrimineerd te worden. Ik weet niet hoe het is om jezelf op bepaalde plekken en tijdstippen bewust anders voor te doen, om je veilig te kunnen voelen. Des te meer probeer ik me er constant van bewust te zijn dat dit voor anderen wel de treurige realiteit is.

Het is onbegrijpelijk dat het in de 21e eeuw nog steeds nodig is om discriminatie van ‘normafwijkende’ mensen actief te bestrijden, maar dat het nodig is, staat buiten kijf! Zoals duurzaamheid en dierenwelzijn hogere prioriteit moeten krijgen, geldt dat ook voor de bestrijding van discriminatie en de bevordering van een inclusieve samenleving. Een apart inclusiebeleid is daarvoor niet genoeg; bij alle besluiten moeten Provinciale Staten rekening houden met eventuele effecten op inclusie. Daar wil ik me graag voor inzetten!