Paul L. Smits

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Binnen organisaties waar ik actief ben, verzet ik mij tegen onnodige gender-/geslachtsregistratie. Uit het welzijnsonderzoek LHBTIQA+ 2021 bleek dat niet-cisgender personen (transgenders, nonbinairen, genderqueers) met name achtergesteld zijn qua welzijn, veiligheid en acceptatie. Dit verdient veel maar extra aandacht in Gelderland. Er moet breed samengewerkt worden met organisaties voor meer representatie en bereik. Hier hebben we afgelopen jaren om gevraagd, en in de komende periode moet dit ook echt wat opleveren. 

Ik vind het erg belangrijk dat onze provincie solidair is met de LHBTI+ gemeenschap in onze Poolse partnerregio Lubelskie. Mede dankzij onze betrokkenheid is die regio inmiddels geen LHBTI-vrije zone meer is. Die solidariteit moeten we volhouden om die gemeenschap ook in de praktijk te ondersteunen!