GroenLinks – Gelderland

GroenLinks – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Ons verkiezingsprogramma 2019 – 2023 sprak duidelijke taal: wij willen een sociale en inclusieve Provincie. Na het aannemen van onze motie in 2016 om een Regenboogprovincie te worden heeft GroenLinks erop toegezien dat ‘Regenboogprovincie’ geen loze letter zou zijn:

  • De GroenLinks-fractie heeft zich ingespannen voor een diversiteitsscan in verschillende beleidsprogramma’s om (ook) LHBTI+ers goed mee te nemen in de uitvoering van provinciaal beleid. De provincie heeft hierdoor haar rol gepakt en dit instrument onder de aandacht gebracht van bedrijven en organisaties.
  • Tijdens de laatste begrotingsbehandeling hebben we samen met een brede initiatiefgroep in de Staten een beleidsparagraaf Inclusie laten opnemen die van toepassing is op alle thema’s in de begroting, dus niet alleen bij leefbaarheid.
  • We hebben aandacht gevraagd voor de rechten van LHBTI+ers in onze Poolse partnerregio Lubelskie, die inmiddels geen LHBTI-vrije zone meer is.
  • We hebben op basis van de het welzijnsonderzoeksrapport LHBTIQA+ aandacht gevraagd voor niet-cisgender personen (transgenders, nonbinairen, genderqueers), die als extra kwetsbaar naar voren kwamen. Hier hebben wij een toezegging op gekregen van Gedeputeerde Staten dat er breder gekeken zal worden naar organisaties om mee samen te werken tbv representatie en bereik.

Wat beloven we:

Vooral transgenders, non-binaire personen en pan- en aseksuelen ervaren nog veel te veel onveiligheid en te weinig acceptatie. Deze groepen verdienen extra aandacht in Gelderland als Regenboogprovincie.

GroenLinks wil de komende periode o.a. dat:

  • De provincie direct de LHBTIQ+-gemeenschap in de partnerregio Lubelskie Polen ondersteunt en de bestuurlijke gesprekken over de positie van deze groep continueert.
  • Gelderland als Regenboogprovincie èn als werkgever een LHBTIQ+-vriendelijke werkvloer creëert o.a. door actief aandacht te besteden aan bewustwording en belangrijke dagen als Coming Out Day, Pride en Diversity-day.
  • Er duidelijk beleid van de provinciale organisatie is voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een beperking.
  • Als de provincie algoritmes gebruikt voor de beoordeling van gegevens van inwoners, deze algoritmes transparant zijn en dat de provincie die algoritmes laat toetsen op discriminerende en andere nadelige effecten.
  • De provincie het tweejaarlijks onderzoek naar ervaringen en het welzijn van LHBTIQ+- inwoners voortzet en de uitkomsten proactief naar de gemeenten communiceert.
  • De provincie in de contacten en programma’s met gemeenten diversiteit en inclusie proactief onder de aandacht brengt en activiteiten en beleid op dit gebied aanjaagt.