Brandon Brom

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Iedereen mag wonen in Gelderland en heeft recht op kansengelijkheid. Wij mogen als provincie niet discrimineren om wie je bent maar je juist ondersteunen waar je vragen bij hebt. De LHTBI+ community verbinden met elkaar en aansporen om binnen elke gemeente een actief beleid hierop te hebben, jongeren op school al kennis meegeven over en handhaven waar nodig is om veiligheid te borgen. De regenboogvlag dagelijks laten wapperen voor het huis der provincie!