D66 – Gelderland

D66 – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In de werkgroep inclusie heeft D66 zich ingezet voor bewustwording van onze multiculturele en veelzijdige samenleving in alle breedte van het woord. Belangrijk onderwerp hiervan is het amendement inclusie en begroting van 9 nov 2022 die is aangenomen waarbij er in 2024 een paragraaf exclusief aan inclusie wordt toebedeeld in de begroting waar we ook zeker de LHTBI+ community mee bedoelen om iedereen gehoord en aangesloten te krijgen in Gelderland. De 1e stap na een samenhangend en integrale aanpak voor inclusie binnen Gelderland.

Wat beloven we:

Als D66 willen wij dat iedereen binnen de provincie dezelfde kansen en rechten heeft. Stimuleren we gemeenten om regenbooggemeente te worden en een actief LHBT+ beleid te hebben. Als provincie willen wij de gemeenten met elkaar verbinden en van elkaar leren met als doel diversiteit en inclusiviteit centraal te hebben staan in onze normen en waarden.

we willen dat iedere jongeren van jongs af aan al les krijgt over verschillende culturen waaronder de LHTBI+ community. Dat de regenboogvlag vast uithangt bij het huis de provincie Gelderland.