Peter Drenth

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

In december heb ik mogen vieren dat ik en mijn man al 20 jaar getrouwd waren. We kennen elkaar al ruim 25 jaar en doen veel zaken samen. Daarmee mag ik mij gelukkig prijzen maar kan ik als politicus en gedeputeerde ook een uithangbord zijn voor jonge mensen. Ongeacht je geaardheid alle mogelijkheden en kansen liggen voor je open als je er voor gaat. Maakt het voor landbouw of natuurbeleid uit dat ik uit de gemeenschap kom, nee zeker niet. Maar het maakt wel uit bij de vaak kleine dingen waar anders niemand aan denkt. Het gaat om de kleine subsidie hier, de aanwezigheid daar, het meedoen met bijvoorbeeld de pride in een gemeente vanuit de provincie, de regenboogvlag en een beleid wat ruimte biedt aan onze doelgroep. Het meedenken als in een regio van onze mooie provincie voor onze gemeenschap onvoldoende aandacht is en hoe dat dan te veranderen. Soms met geld, soms door wethouders of burgemeesters op een spoor te zetten of te ondersteunen. Gelderland is een welkome en vriendelijke provincie van mensen uit onze gemeenschap, maar het vraagt blijvende aandacht om dat zo te houden. Graag waak en stuur ik daar de komende 4 jaar weer aan.