CDA – Gelderland

CDA – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Het CDA was met een gedeputeerde de afgelopen 4 jaar verantwoordelijk voor het LHBTI-beleid en de uitvoering daarvan. Dit heeft geleid tot een daadwerkelijk aandachtspunt binnen de provincie, financiële middelen en mensen die in voorkomende gevallen gemeenten of initiatiefnemers kunnen helpen met het organiseren van activiteiten. Daarnaast is de provincie regenboogprovincie. Dit is in deze periode ook verder uitgebouwd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de LHBTI-gemeenschap op de daarvoor bestemde dagen. Er zijn naast damesherentoiletten ook genderneutrale toiletten in het Huis der Provincie. Tevens is er een ontmoetingsclub voor ons eigen personeel uit de LHBTI gemeenschap. AlsStaten hebben we gewerkt aan bewustwording van ‘blinde vlekken’ op het gebied van discriminatie en inclusie aan de hand van een cursus voor Statenleden, gericht op bewustwording.

Wat beloven we:

De komende periode wil het CDA het bestaande beleid continueren en de mensen en middelen daarvoor beschikbaar houden. Gelet op het al complete beleid is er geen aanleiding om dit te intensiveren. Wel vraagt het onderwerp blijvende alertheid in onze maatschappij.