Menno Brouwer

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Menno Brouwer, 65 jaar en actief lid van de Partij voor de Dieren vanaf 2015. Sinds november 2020 ben ik lid van Provinciale Staten van Fryslân. DE partij voor de Dieren is een brede partij. Naast belangrijke thema’s als klimaat, natuur en dierenwelzijn, heeft ook een thema als sociale inclusiviteit onze volle aandacht. 

Ik onderschrijf de visie van de Partij voor de Dieren die staat voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. De overheid moet discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden. Democratische zeggenschap en een toegankelijke rechtspraak zijn belangrijke fundamenten voor een vrije samenleving. 

Ik streef naar een krachtig Provinciaal LHBTIQA+-emancipatiebeleid, waarin de Provincie ruim dient te investeren.