Partij voor de Dieren – Fryslân

Partij voor de Dieren – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Statenfracties (in alfabetische volgorde)  van D66, Grien Links, PvdA, PvdD en SP hebben als “regenboogcoalitie” het onderwerp regenboogprovincie hoger op de agenda gezet. Dit heeft ertoe geleid dat ook Fryslân officieel de status van regenboogprovincie heeft gekregen. Op grond van deze status heeft de Statenfractie van de PvdD actief meegedaan aan inclusieve activiteiten als Roze Zaterdag en Pride Leeuwarden. Met deze activiteiten dragen we bij aan de emancipatie van de LHBTIQA+ gemeenschap. 

Wat beloven we:

In het verkiezingsprogramma 2023-2027 van de Partij voor de Dieren Fryslân is het volgende opgenomen: “Als Regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties (LHBTIQA+).” Samen met andere partijen en maatschappelijke partners zullen we aan deze ambitie blijven werken. Dat is nog steeds hard nodig.