Frederique Kosse

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Frederique (Friek) Kosse en als non-binaire partner, ouder en grootouder weet ik maar al te goed dat vrijheid om te zijn wie je bent niet vanzelfsprekend is. Zolang je als koppel van hetzelfde geslacht niet met een veilig gevoel hand in hand over straat kunt, zolang kinderen of kleinkinderen op school niet durven te vertellen dat hun oma’s gaan trouwen, zolang oudere homo’s in zorginstellingen uit angst voor pesten terug in de kast vluchten, zolang ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord is … zolang is de LHBTQIA+ emancipatie nog niet klaar. Het is heel mooi dat artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid met een discriminatieverbod op basis van seksuele gerichtheid. Maar pas als wij in woord én daad stoppen met het hokjesdenken over gender, sekse en seksualiteit, zijn we daadwerkelijk vrij om te zijn wie we zijn en krijgen we tegelijkertijd ruimte voor verandering. De Partij voor de Dieren is wars van hokken en hokjesdenken en of ik nu gekozen word als Statenlid in Fryslân of niet: ik zal mij altijd blijven inzetten voor vrijheid en gelijke behandeling.