Rik Martijn Berends

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Als docent maak ik met regelmaat mee wat het betekent voor jongeren om (niet) zichzelf te kunnen zijn. Ik organiseer al jaren Paarse Vrijdag en hoor met regelmaat verhalen van leerlingen over hun identiteit. Dat kan voor hen soms grote onveiligheid betekenen, omdat acceptatie nog lang niet altijd vanzelfsprekend is. Ook in de politiek heb ik me in de gemeente Ooststellingwerf ingezet voor meer acceptatie van de lhbti+ groep. Dat wil ik in de provincie blijven door, door me in te zetten voor subsidie voor het COC en in het algemeen, steun (in alle opzichten) voor veilige plekken voor de lhbti+ groep en hier rekening mee te houden bij provinciale aanbestedingen. Daarnaast is het belangrijk om in een verhardend politiek klimaat te blijven staan voor de lhbti groep, op te komen voor hun rechten en te blijven gaan voor een inclusieve samenleving waarin altijd aandacht en ruimte is voor verschil zonder onderscheid.