GrienLinks – Fryslân

GrienLinks – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De fractie van GroenLinks in Fryslân heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om onze provincie een regenboogprovincie te maken. Dit is in 2020, in samenwerking met andere partijen, D66, PvdA, PvdD en SP, gelukt. In samenwerking met gemeentelijke fracties trachten we om dit door de hele provincie ook te bereiken. Er is extra geld (€100.000) vrijgemaakt voor het maken van regenboogbeleid i.s.m. PvdA, D66, SP en FNP. Ook heeft de fractie zich sterk gemaakt voor het uithangen van de regenboogvlag op ‘coming-out’ day bij het provinciehuis.

GroenLinks heeft regelmatig aandacht gevraagd voor de veiligheid van lhbti+ personen bij sportverenigingen. GroenLinks heeft geprobeerd de subsidie voor o.a. het COC in Fryslân te behouden, om zo een veilige plek voor lhbti+ personen te behouden.[1] GroenLinks is bezig met een initiatiefvoorstel om deze subsidie te herstellen.

GroenLinks heeft er op aangedrongen om de gewijzigde tekst van de grondwet in het provinciehuis op de muur te plaatsen, zodat de nu in de grondwet opgenomen gelijke rechten van lhbti+ personen ook altijd zichtbaar zijn in het provinciehuis.[2]

GroenLinks besteedt op sociale media regelmatig aandacht aan bijvoorbeeld Coming Out Day, Paarse Vrijdag en Roze Zaterdag.

[1] https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Statenfracties-in-de-bres-voor-noodlijdend-COC-Friesland-26910234.html

[2] https://www.grienlinks.nl/2023/01/30/artikel-1-grondwet-aangepast-ook-discriminatie-vanwege-handicap-of-geaardheid-opgenomen/

Wat beloven we:

GrienLinks vindt dat Friese overheden een voorbeeldfunctie hebben op het gebied
van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
Daarom moet de provincie:
● Een actief inclusief beleid voeren op het gebied van diversiteit in de eigen
organisatie. Daarbij hoort het onderzoeken of dit beleid slaagt en hoe inclusief
de medewerkers en andere betrokkenen de provincie ervaren.
● Aanjagen dat discriminatie en uitsluiting in onze provincie zoveel mogelijk
wordt tegengegaan. Dat kan door initiatieven, projecten en organisaties
financieel te steunen die hieraan bijdragen
● Gelijkwaardigheid ook symbolisch uitdragen door aandacht te besteden aan
jaarlijkse dagen om acceptatie, respect en bewustzijn te bevorden, zoals
Coming out day, Keti Koti, Dag van de moedertaal en de Internationale dag
van de mensen met een beperking.
● Aanjagen dat op alle scholen in Fryslân diversiteit en inclusie volwaardige
onderdelen van de lesprogramma’s zijn.

Daarnaast gaan we verder met ons initiatiefvoorstel met betrekking tot subsidie voor het COC en andere organisaties die zich voor dit onderwerp inzetten. We blijven als GroenLinks in onze uitingen aandacht besteden aan het belang van inclusie en gelijkwaardigheid.