Ajla Zildzovic-Jegic

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Tegenwoordig komen lhbti-jongeren eerder uit de kast. Dat is mooi er zijn stappen gezet, maar daardoor zijn ze kwetsbaarder en sneller slachtoffer van pesten en discriminatie. Daar moet aandacht voor komen en daar kunnen we vanuit de provincie stappen in maken. Tegelijkertijd ben ik ook positief over de huidige generatie van jongeren want er wordt gelukkig anders gekeken naar gender en seksuele oriëntatie dan eerdere generaties. Sociale media heeft daar een rol in en ik zie ook organisaties die met de thema aan de slag willen en aandacht voor geven. Ik zie je, hoor je en waardeer je! Om Sylvia Rivera te quoten: “I’m not missing a moment of this , it’s the revolution!” #loveislove#jijhoorterbij