Danny van der Weijde-Hoogstad

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Danny van der Weijde-Hoogstad, trotste lijsttrekker voor D66 Fryslân bij de komende verkiezingen. Bijna 10 jaar geleden ben ik voor de liefde naar het mooie Fryslân verhuisd en woon hier met veel plezier samen met mijn man en vier katten.

Ik wil mij de komende vier jaar inzetten voor een inclusieve en veilige provincie. Zo ligt er nog het nodige werk wat betreft zichtbaarheid. Er moet meer werk gemaakt worden om te laten zien dat onze samenleving heel divers is. Als provincie moeten we dan ook onze eigen communicatie en beeldmateriaal eens goed onder de loep nemen. Ook zal er het nodige geïnvesteerd moeten worden in organisaties die zich inzetten voor zichtbaarheid, voorlichting en in een divers aanbod aan activiteiten voor jong en oud door de gehele provincie. Er zijn diverse initiatieven binnen de provincie die zich bezighouden met diversiteit en inclusie, maar de samenhang ontbreekt nog en ook de samenwerking tussen de organisaties en verschillende overheden is de afgelopen jaren niet goed geweest. Daarbij heeft financiering ook een belangrijke rol gespeelt. Die onzekerheid moet weggenomen worden.