D66 – Fryslân

D66 – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Na jaren van inspanning is Fryslân mede op initiatief van D66 Fryslân in 2019 regenboogprovincie geworden. Samen met de Partij van de Arbeid, GrienLinks, Socialistische Partij, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben we dit voor elkaar gekregen! Maar met alleen het hijsen van de vlag zijn we er niet. Daarom hebben we voorstellen ingediend zodat er voor 2023-2024 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het maken van regenboogbeleid en dat er een visie komt op waar de provincie als regenboogprovincie over 5 jaar wil zijn. 

We hebben ook voorstellen mee-ingediend waarmee we zorgen dat er binnen de Friese sporten aandacht komt voor inclusiviteit en het tegengaan van discriminatie van o.a. lhbtiq+’ers. 

Tot slot hebben we de provinciale organisatie inclusiever gemaakt door inclusie en diversiteit terug te laten komen in personeelszaken, het management, trainingen en werving en selectie. 

Wat beloven we:

Met het hijsen van de regenboogvlag is Fryslân er nog niet. D66 Fryslân vindt dat er de komende periode meer ambitie, aandacht en geld moet komen voor regenboogbeleid. In ons verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld dat we organisaties, zoals COC Fryslân, gaan subsidiëren die zich inzetten op het gebied van (maatschappelijke) voorlichting, het tegengaan van discriminatie of onderzoek uitvoeren. Een goed inclusiebeleid in Fryslân kan alleen als de gemeenten meedoen. Daarom moeten we als provincie nauw met gemeenten samenwerken. We willen dat alle Friese gemeenten regenbooggemeenten worden.  

De komende periode moet de provincie de zichtbaarheid van LHBTI+ verder vergroten. Dat doen we o.a. door bijvoorbeeld bij onze communicatiemiddelen foto’s van LHBTI+ personen te gebruiken. 

In ons aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking besteden we aandacht aan het diversiteitbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger.