Matthijs de Vries

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin we zorgen voor elkaar. Iedereen telt en doet mee, ieder mens is uniek en waardevol. We willen dat de provincie zich blijft inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gezien wordt en iedereen gelijke kansen heeft. Het moet niet uitmaken waar je bent geboren, wat je godsdienst of levensovertuiging is of wat je geslacht, gender of seksuele gerichtheid is. Daar zal de ChristenUnie zich ook de komende vier jaar voor inzetten.
De ChristenUnie heeft de stellingen van Rainbowvote.nu niet ingevuld omdat deze geen ruimte bieden voor nuance of een toelichting. Wij hebben een positieve boodschap voor LHBTIQ+-ers, die in dit format niet tot zijn recht kan komen. Ook staan er diverse stellingen in de stemwijzer over zaken waar de provincie niet over gaat.