ChristenUnie – Fryslân

ChristenUnie – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Als ChristenUnie Fryslân hebben wij in de afgelopen Statenperiode de motie regenboogvlag gesteund. De provincie Fryslân is hiermee actief regenboog provincie.

Wat beloven we:

De ChristenUnie baseert zich op de Bijbel en werkt aan een wereld die eerlijk is en leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. De ChristenUnie vindt iedereen van evenveel waarde. We zetten ons in voor een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. We komen op voor hen die niet voor zichzelf op kunnen komen en zorgen goed voor de natuur die we van God hebben gekregen. Op deze manier geven we invulling aan ons geloof Wij willen het gesprek aangaan, luisteren en keuzes maken. Dit betekent niet dat dit een goudomrande toekomst is, maar een toekomst waarin iedereen kan meekomen en er een vangnet is als dat niet lukt. We zorgen voor elkaar en de schepping, bieden jongeren een hoopvolle toekomst en laten ouderen waardig ouder worden. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Omdat elk uniek mens waardevol is in Gods ogen en de aarde aan ons is toevertrouwd. We willen daarom dat de provincie zich blijft inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gezien wordt en iedereen gelijke kansen heeft. Het moet niet uitmaken waar je bent geboren, wat je godsdienst of levensovertuiging is of wat je geslacht, gender of seksuele gerichtheid is. Artikel 1 in de grondwet is daar heel duidelijk over. We staan pal voor onze grondwet. Daar zal de ChristenUnie zich ook de komende vier jaar voor inzetten.’

 

We hebben er voor gekozen de stellingen niet te beantwoorden. We zijn namelijk van mening dat deze geen ruimte bieden voor nuance of een toelichting. Wij hebben een positieve boodschap voor LHBTIQ+-ers, die in dit format niet tot zijn recht kan komen. Ook staan er diverse stellingen in de stemwijzer over zaken waar de provincie niet over gaat.