Marilena van der Pol

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

De Partij voor de Dieren heeft zich de afgelopen periodes in Provinciale Staten Flevoland ingezet voor sociale acceptatie en meer gendergelijkheid. Flevoland is mede hierdoor een Regenboogprovincie geworden, en ik ga me ervoor inzetten dat dat zo blijft en dat de provincie dat ook expliciet uitdraagt. Ik wil dat iedereen gelijk wordt behandeld, en dat geldt ook voor de eigen organisatie en de gemeenten in Flevoland. Ik wil me met de Partij voor de Dieren inzetten voor het zelfbeschikkingsrecht en de veiligheid van iedereen, en daarbij in contact blijven met organisaties in Flevoland die dezelfde doelen hebben voor de LHBTIQ+-doelgroep. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat organisaties en personen zelfkennis en lerend vermogen tonen, en daarbij is ook voortschrijdend inzicht erg belangrijk. Daarom moeten de kennis, ervaringen en aanbevelingen van ervaringsdeskundigen heel hoog in het vaandel staan. Het is van groot belang om te luisteren naar ervaringen van LHBTI+-personen, die

de provincie Flevoland kunnen helpen om de een inclusiever beleid te voeren. Zij zouden hier een grote rol in mogen krijgen. Meer over mijn persoonlijke verhaal is te lezen in dit interview bij Avanti Almere: https://avanti-almere.nl/een-keuze-maken-in-je-geaardheid