Partij voor de Dieren – Flevoland

Partij voor de Dieren – Flevoland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In 2017 is op initiatief van Leonie Vestering, de toenmalige fractievoorzitter, de provincie Flevoland een Regenboogprovincie geworden. Inclusie, gelijkwaardigheid en emancipatie zijn belangrijke onderwerpen voor de Partij voor de Dieren. Zo hebben wij ook aandacht gevraagd voor toegankelijkheid voor dove mensen door middel van betere ondertitels en aandacht gevraagd voor informatie over het slavernijverleden in museum Batavialand. We hebben als maatschappij nog een lange weg te gaan om gelijke kansen voor lhbtqia+ personen te creëren, ook in de provincie.

Wat beloven we:

In de komende periode willen wij aandacht in de staten vragen voor het feit dat Flevoland een Regenboogprovincie is. In de praktijk betekent dit dat we aandacht willen vragen voor sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en de veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties. Wij willen dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenleving. Ook willen wij dat de provincie niet haar burgers vraagt naar hun gender of burgerlijke staat als dit niet juridisch noodzakelijk is.