Olga de Bruine

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Olga de Bruine, 41 jaar, geboren en getogen in Drenthe en woonachtig in Zuidlaren. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt en zich niet buitenspel voelt staan. Deze idealen zijn voor mij, als iemand die weet hoe het voelt om anders te zijn en anders te worden behandeld, van groot belang. In de Staten wil en kan ik vanuit mijn persoonlijke ervaringen alert zijn op momenten of beleid waarbij het nastreven of behouden van deze inclusieve samenleving in het gedrang komt. En dat begint al met inclusief taalgebruik, iets dat nog in de kinderschoenen staat in de ambtelijke wereld en waar men wellicht mee worstelt. Ik zie daarin een kans om vanuit een positieve benadering verandering teweeg te brengen, want kleine stapjes maken samen een grote stap.