Partij voor de Dieren – Drenthe

Partij voor de Dieren – Drenthe

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

We hebben de gedeputeerde verzocht om de Nationale Coördinator Discriminatie en Racisme in Drenthe uit te nodigen om samen met het meldpunt Discriminatie en andere belangstellenden over discriminatie en racisme in Drenthe van gedachten te wisselen over de aanpak van discriminatie.

Wat beloven we:

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben en dat niemand achtergesteld mag worden op grond van geaardheid en gender.