Paulien van der Hoeven

Plaats op de lijst: 6

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: zuidholland.pvda.nl/wieiswie/paulien-van-der-hoeven/

Twitter: twitter.com/PaulienvdH

Kunnen houden van wie je wilt en zijn wie je bent, daar sta ik voor. Als lesbische vrouw weet ik dat dat lang niet altijd vanzelfsprekend is. Te vaak voelen LHBTI’s zich onveilig vanwege hun seksuele- en/of gender identiteit.

De provincie is niet de eerste bestuurslaag waar je aan denkt waar het gaat om rechten van LHBTI+’ers, maar toch kan én moet ook hier een bijdrage aan emancipatie worden geleverd. Bijvoorbeeld als het gaat om ruimtegebruik. Daarom maakt de PvdA zich sterk voor veilige homo-ontmoetingsplekken. Extra belangrijk voor LHBTI’s die zich in eigen sociale kring niet veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn.

Ook als het gaat om wonen heeft de provincie een belangrijke rol. Ik vind het daarbij belangrijk dat er meer aandacht is voor de woonwensen van LHBTI+-ouderen. Zodat niemand zich op latere leeftijd gedwongen voelt weer terug in de kast te gaan.

De acceptatie van LHBTI+’ers wordt vergroot door politici die uitkomen voor wie ze zijn en die passende keuzes maken. Ik zou graag jou vertegenwoordigen!