PvdA – Zuid-Holland

PvdA – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Zeker zijn dat je 100% jezelf kunt zijn. Dat willen we allemaal. De overheid moet bewaken dat je je leven kunt leiden zoals je zelf wilt, ongeacht religie, geslacht of tot wie je je voelt aangetrokken. In de provincies strijden wij voor gelijke behandeling en tegen discruminatie en geweld van LHBTI’s. De PvdA heeft daarom de afgelopen jaren het initiatief genomen  om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland een Regenboogprovincie is: je mag zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Wanneer door welke uitingen dan ook deze rechten onder druk stonden, heeft de PvdA aandacht voor het benadrukken van deze rechten en waarden onderstreept. Ook heeft de PvdA aandacht gevraagd om ruimte te bieden aan homo-ontmoetingsplekken en bereikt dat een bestaande homo-ontmoetingsplek in stand bleef (zie link).

Wat beloven we:

De PvdA zal in Zuid-Holland blijven benadrukken en bewaken dat de provincie een Regenboogprovincie is. LHBTI-organisaties dienen te worden ondersteund door de provincie bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s. De PvdA vindt dat we moeten blijven werken aan homo-emancipatie. Ook dient de provincie de zichtbaarheid van LHBTI’s te bevorderen, bijvoorbeeld door het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag. Maar alleen zichtbaarheid is niet genoeg. Binnen de provincie  zal de PvdA ervoor pleiten dat er een vrijwilligersinfrastructuur is op het gebied van LHBTI-acceptatie. Mannenontmoetingsplaatsen wil de PvdA beschermen; de veiligheid van bezoekers is van groot belang. Daarnaast is het belangrijk om de acceptatie van LHBTI op de werkplek te vergroten, zo ook binnen de provincie.