Matthijs van Muijen

Plaats op de lijst:  24

Bent u zelf LHBTI: JA

Website:   https://zuidholland.pvda.nl

Twitter:  matthijsvanmuij

Graag wil ik mijn jarenlange ervaring als PvdA-gemeenteraadslid vanaf maart inzetten in de Provinciale Staten. Met mijn kennis op gebied van wonen, duurzaamheid en energie strijd ik voor een socialere en schonere provincie. Beter benutten van restwarmte van haven voor woningen, energiebesparing bij lage inkomens, meer en mooiere natuur en gratis openbaar vervoer voor minima zijn mijn speerpunten. Als Rotterdammer, 44 jaar oud,  wil ik vanuit de Staten bijdragen aan bredere acceptatie van LHBTI’s. Helaas zijn er vanuit het geloof of vanuit hun cultuur jongeren die hun seksuele voorkeur niet kunnen uiten. Jongeren die bang zijn voor intimidatie en geweld van familie als die erachter komt dat ze homo of lesbisch zijn. Dat kan niet! Ik wil mij sterk maken voor veilige ontmoetingsplekken voor jongeren, zowel in steden als dorpen en ook virtueel. Daarnaast zal de Provincie moet als werkgever het goede voorbeeld geven, waar op de werkplek geen ruimte is voor discriminatie. Ook zal in het onderwijs veel aandacht moeten zijn voor LHBTI’s, bijvoorbeeld door burgerschapslessen van de regionale opleidingscentra.

We zijn en blijven in Zuid-Holland een Regenboogprovincie, bedoeld om de acceptatie te vergroten en de rechten van LHBTI’s te versterken.