Robert Klumpes

Plaats op de lijst: 5

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://zuidholland.groenlinks.nl/mensen/robert-klumpes-0

Twitter: @KlumpGL

Op initiatief van GroenLinks is Zuid-Holland in de afgelopen periode een Regenboogprovincie geworden. Ik vind, dat elke gemeente een regenbooggemeente moet worden en de provincie moet daarin een ondersteunende rol spelen.
In mijn ideale wereld moet iedereen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien ongeacht zijn afkomst, religie, gender oriëntatie, of seksuele geaardheid. Daarin is echter geen plaats voor ideeën, die andere mensen grenzen opleggen gebaseerd op hun identiteit.
Ik kan slecht tegen onrecht en zal mij verzetten tegen elke vorm van onrechtvaardigheid, ongelijkheid en discriminatie – op welk gebied dan ook!