GroenLinks – Zuid-Holland

GroenLinks – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

GroenLinks heeft in de afgelopen periode het initiatief genomen om Zuid-Holland tot regenboogprovincie uit te roepen. Hierna zijn er verschillende initiatieven genomen. Zo heeft de Commissaris van de Koning na de ophef over de Nashville-verklaring afstand genomen van deze verklaring en is de regenboogvlag gehesen bij het provinciehuis. Daarnaast hebben Provinciale Staten het initiatief genomen tot een regenboogbijeenkomst (op 6 maart 2019). GroenLinks is één van de medeorganisatoren van dit evenement.

GroenLinks heeft zich ingezet voor meer regenbooggemeenten in Zuid-Holland. Vanuit de provincie hebben wij een voorstel gedaan om budget beschikbaar te stellen aan kleinere gemeenten die graag ook gebruik willen maken van de regenboogregeling.

Wat beloven we:

Wat GroenLinks betreft worden de volgende punten gerealiseerd:

  • De status van Regenboogprovincie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+’ers;
  • De provincie neemt een coördinerende rol in diversiteitsdossiers en stemt die af met gemeenten;
  • De registratie ‘m/v’ wordt van formulieren verwijderd waar dit wettelijk mogelijk is;
  • De provincie draagt zorg voor goed werkgeverschap. Racisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd. Daarom worden bedrijven die discrimineren bij stages uitgesloten van provinciale opdrachten;

GroenLinks wil dat alle gemeenten in Zuid-Holland de kans krijgen om regenbooggemeente te worden. Daarom wil GroenLinks dat Zuid-Holland budget beschikbaar stelt voor kleine gemeenten om gebruik te maken van de regenboogregeling