Lucien van der Plaats

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: Nee

Website: www.wijzijncodeoranje.nl

Twitter: @LvdPlaats

Ik woon met mijn vrouw en twee kinderen in Schiedam. In mijn werk als procesregisseur en communicatieadviseur help ik ambtenaren en bestuurders om beter te luisteren en samen te werken met inwoners en organisaties in hun gemeenschap.

Iedereen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte heeft recht op een volwaardige plaats in onze samenleving. En dat geldt dus ook ongeacht seksuele oriëntatie of gender.

Helaas is dit nog lang niet altijd de praktijk. Pesten, verbaal of fysiek geweld, uitsluiting zijn nog te vaak aan de orde. Daarom wil ik als provinciale statenlid graag actief meehelpen aan de verbetering van de positie van LHBTI’s in de maatschappij. Net zo als ik dat overigens wil doen voor andere groepen in de samenleving die discriminatie ervaren, buiten gesloten worden of met geweld worden geconfronteerd.

Ik denk dat de provincie een actieve(re) rol kan spelen door te zorgen dat de belangen van LHBTI’s op de maatschappelijke agenda blijven staan en door initiatieven en samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties die zich hiermee bezighouden aan elkaar te verbinden. En als dat nodig is ook actief te ondersteunen.