Code Oranje – Zuid-Holland

Code Oranje – Zuid-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wij zijn de afgelopen periode niet vertegenwoordigd geweest in de Provinciale Staten.

Wat beloven we:

Wij onderschrijven vanuit onze uitgangspunten het belang van betrokkenheid van iedereen in het maatschappelijk leven en debat. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor alle mensen die niet vanzelfsprekend hieraan deelnemen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om hier vanuit de overheid niet alleen aandacht voor te vragen, maar ook actief uit te dragen.

We geven minderheden een stem door mensen met elkaar in gesprek te brengen en te ondersteunen bij het voeren van gesprekken. Door de mens te zien en te spreken, ontstaat ruimte voor begrip en respect: juist op terreinen waar discussies vanachter anonieme computers hoog op kunnen lopen en kwetsen soms een doel op zich lijkt. Daarom maken wij bij sommige hete hangijzers nu (nog) geen keuze: eerst samen praten!

Focus is wat ons betreft het gevoel van veiligheid: je onveilig voelen in je eigen woonomgeving is akelig en onwenselijk. We weten dat dit gevoel leeft bij mensen. Juist in de directe woonomgeving kan er een verschil gemaakt worden door gesprekken te arrangeren en geweld tegen minderheden met voorrang aan te pakken, bijvoorbeeld door gemeenten te stimuleren het een gemeentelijke prioriteit te maken. De provincie kan daarbij als netwerkpartner, bijvoorbeeld door samenbrengen van mensen en kennis, fungeren.