Sylvia Tuinder

Plaats op de lijst:2

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://zeeland.sp.nl

Twitter: @SPZeeland

Van jongs af aan heb ik me met Zeeland verbonden gevoeld; het was de plek waar ik alle vakanties doorbracht en waar een deel van mijn familie vandaan kwam.

Maar ik ben opgegroeid in Den Haag en heb daar van alles meegekregen, ook over hoe divers mensen kunnen zijn. Van nature vind ik dat ieder mens gelijkwaardig is, ook al zijn er veel verschillen. Ook onderwijs heeft daar een belangrijke rol bij gespeelt in het weten over verschillen en het belang van acceptatie voor iedereen. Voor mij geldt: Ieder mens mag er zijn voor mij en juist diversiteit vind ik mooi en boeiend. Als lid van provinciale staten realiseer ik me dat LHBTI niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Geschokt was ik over Nashville verklaring en helemaal verbaasd dat er ook nog politici waren die dat openlijk ondertekenden. In Zeeland blijken er nog veel vooroordelen over te bestaan. Kortom het is nodig dat er meer begrip komt en voorlichting en kennis erover heel hard nodig is. Maar ook is duidelijk dat er nog veel mensen zich niet geaccepteerd zullen voelen en daar moeten we dus echt iets aan doen. Iedereen moet mee kunnen doen in deze samenleving.