SP – Zeeland

SP – Zeeland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

We gaan bij de SP uit van gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid voor iedereen. Voor SP Zeeland geldt voor ieder onderwerp: iedereen moet mee kunnen doen of het nu gaat om voorzieningen en leefbaarheid, toegankelijkheid van openbaar vervoer, openbare ruimte aan de kust, tot energietransitie.  Zodra we merken dat er sprake is van ongelijkwaardige benadering of bejegening stellen we dat direct aan de orde. We dienden mee in of steunden moties die betrekking hadden op het beginsel van gelijkwaardigheid van iedereen. Ook steunden wij de motie om Zeeland tot regenboogprovincie uit te roepen, zodat sinds 11 okotober 2018 de regenboogvlag jaarlijks op die dag wordt gehesen.

Wat beloven we:

Iedereen is gelijkwaardig. Voor SP Zeeland geldt voor ieder onderwerp dat we dat altijd zullen benadrukken. LHBTI’s kunnen dus op ons rekenen. Ook Zeeland moet gewoon een regenboogvlag kunnen hijsen. Voorlichting omwille van LHBTI-acceptatie en ondersteunen van vrijwilligers is nodig. De Nashvile verklaring is voor ons aanleiding om hier extra voor op te komen. We zullen altijd aangeven dat we willen dat iedereen moet mee kunnen doen, bij elk beleidsterrein of thema, denk aan participatie, leefbaarheid, toegankelijkheid, werkgeverschap, gebruik openbare ruimte en energietransitie.
Zodra we merken dat er sprake is van ongelijkwaardige benadering of bejegening stellen we dat direct aan de orde.