Maarten van Heuven

Plaats op de lijst: 15

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/personen/maarten-van-heuven

Twitter: www.twitter.com/maartenheuven

Als LHBTI+’er wil je graag jezelf kunnen zijn. Persoonlijke vrijheid is daarbij van groot belang. En de overheid speelt op dit vlak een grote rol. De Partij voor de Dieren is een emancipatiepartij bij uitstek en als kandidaat voor de Provinciale Staten wil ik me sterk maken voor de sociale acceptatie van LHBTI+’ers. Hiervoor wil ik me sterk maken in het politieke debat, maar ook daarbuiten door aanwezig te zijn op evenementen voor de LHBTI+-gemeenschap.

Dat Utrecht groener, duurzamer en diervriendelijker wordt, is overigens ook voor de LHBTI+-gemeenschap van groot belang.