Partij voor de Dieren – Utrecht

Partij voor de Dieren – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren is blij dat de provincie Utrecht sinds 9 juli 2018 een Regenboogprovincie is. Als reactie op een door ons gesteunde motie heeft de provincie toegezegd om de sociale acceptatie, veiligheid, weerbaarheid én zichtbaarheid van Utrechtse LHBTHIQA+ te bevorderen! Dit is nog altijd heel hard nodig.

De Statenfractie heeft er tevens voor gepleit om artikel 1 van de Grondwet een opvallende plek te geven in het Utrechtse provinciehuis. Het artikel vormt de pijler voor een samenleving waarin verscheidenheid en diversiteit juist als kracht worden gezien. Vooroordelen en discriminatie – op welke grond of reden dan ook – doen daar afbreuk aan. De Partij voor de Dieren is blij dat de provincie gehoor heeft gegeven aan de oproep: de tekst van artikel 1 is nu als muurschildering te bewonderen in de entreehal van het provinciehuis.

De kieslijst voor de komende Statenverkiezingen is bovendien genderneutraal. Hiermee wil de Partij voor de Dieren het loslaten van de traditionele gendernormen stimuleren.

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • Waar nodig versterkt de provincie het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.

Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).