Huib van Essen

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Twitter: @HuibvanEssen

Liefde, seksualiteit en je fijn voelen in je eigen lichaam zijn enkele van de meest wezenlijke, kwetsbare en intieme dingen in ons leven. Het is onbestaanbaar dat mensen elkaar juist daarin de maat in nemen en dat het niet vanzelfsprekend is dat LHBTI’s zich veilig kunnen voelen. Ik wil bereiken dat de provincie actief en samen met gemeenten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s bevordert. Dat begint met discriminatie en onveiligheid beter in beeld brengen en dat gericht aanpakken.