GroenLinks – Utrecht

GroenLinks – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De afgelopen periode hebben wij ons op verschillende manier ingezet voor LHBTIQA+’s. Zo hebben wij ons ingezet om op Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen en hebben wij het initiatief genomen om van de provincie Utrecht een regenboogprovincie te maken. Beiden zijn gelukt. Daarnaast heeft de provincie in reactie op de Nashville-verklaring ook de Regenboogvlag gehesen. Verder hebben wij in het algemeen aandacht gevraagd voor het tegengaan van discriminatie, door het initiatief te nemen voor een muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet in de hal van het provinciehuis.

Wat beloven we:

Nu we als provincie Utrecht regenboogprovincie zijn, is het ook tijd om daar actief invulling aan te geven. Een titel is mooi, maar er moet ook daadwerkelijk wat gebeuren! Wij gaan ons daarvoor inzetten. Dat betekent onder meer dat de provincie zich in moet zetten voor het verbeteren van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQA+’s. Bijvoorbeeld door Utrechtse gemeenten te stimuleren om aan te sluiten bij het project regenboogsteden, door samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland de aard en omvang van discriminatie richting LHBTIQA+’s in beeld te brengen, en door samen met gemeenten beleid te ontwikkelen om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. De provincie moet daarbij ook naar zichzelf kijken en ervoor zorgen dat medewerkers van de provincie goed, gezond, veilig en met plezier hun werk kunnen doen. Dat moet ook het uitgangspunt zijn bij aanbestedingen en contracten.