David Oude Wesselink

Plaats op de lijst: 9

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://provincieutrecht.groenlinks.nl/mensen/9-david-oude-wesselink

Twitter: https://twitter.com/doudewesselink

Ik ben een jonge blanke heteroseksuele man. En regelmatig vraag ik mij af welke voordelen dat mij bezorgd heeft. Zichtbaar en onzichtbaar wordt er nog veel gediscrimineerd, en vooral voor die onbewuste en onzichtbare discriminatie is er nog veel nodig om deze de wereld uit te helpen. Juist ook bij personen als ik ligt daarbij een opgave. Vanuit alle kanten in de samenleving moet namelijk het goede voorbeeld worden gegeven. In het onderzoek van Movisie blijkt dat de provincie Utrecht nog niet veel doet op het gebied van LHBTI-emancipatie. Daar wil ik verandering in aanbrengen zodat we concreet kunnen laten zien wat het betekent om een regenboogprovincie te zijn. Niet door een vaag beleidsdocument maar een concreet uitvoeringsprogramma.