Jacintha Beuks

Plaats op de lijst: 3

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: overijssel.partijvoordedieren.nl

Twitter: @Jacintha_B

Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen gelijk behandeld wordt┬á ongeacht geaardheid, afkomst, sekse en genderori├źntatie. Hoewel ik zelf niet LHBTI+ ben, heb ik me wel altijd ingezet en uitgesproken voor gelijke rechten voor iedereen. Ik heb discriminatie van LHBTI+ helaas meerdere malen van dichtbij meegemaakt en dat heeft mij laten zien dat we er nog lang niet zijn. De provincie zou zich dan ook specifiek moeten richten op het garanderen van de veiligheid van LHBTI+.

De Partij voor de Dieren zet zich actief in voor emancipatiebewegingen in de samenleving, waaronder die van LHBTI+. Ik vind het ook persoonlijk belangrijk dat de overheid zich inzet voor deze groepen. De provincie Overijssel kan daar als regenboogprovincie een belangrijke rol in spelen. Ik zou graag willen zien dat de provincie de titel regenboogprovincie actiever gaat uitstralen, door meer activiteiten te organiseren en te ondersteunen die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI+ vergroten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ook het personeelsbeleid van de provincie waar nodig wordt aangepast, zodat dit ten goede komt aan diversiteit.

Samen met de Partij voor de Dieren ga ik voor een Overijssel waar iedereen zonder zorgen zichzelf kan zijn.