Partij voor de Dieren – Overijssel

Partij voor de Dieren – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren is blij dat sinds november 2017 ook Overijssel Regenboogprovincie is. Een initiatief dat wij uiteraard hebben ondersteund! Daarmee willen we onder andere de sociale acceptatie en veiligheid verbeteren en de zichtbaarheid van Overijsselse LHBTHIQA+ vergroten. Helaas is dat nog altijd heel hard nodig.

Daarnaast heeft onze fractie de motie om de Roze Zaterdag in 2020 naar Zwolle te halen mede-ingediend. Ondersteuning van dit evenement door de provincie is een mooie kans om Overijssel als Regenboogprovincie te profileren.

Ook hijsen we jaarlijks de regenboogvlag op het provinciehuis op Coming Out Day, om aandacht te vragen voor de positie van Overijsselse LHBTHIQA+.

Onze kieslijst voor de komende Statenverkiezingen is bovendien genderneutraal. Hiermee wil de Partij voor de Dieren het loslaten van de traditionele gendernormen stimuleren.

 

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriƫntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • Waar nodig versterkt de provincie het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.
  • Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriĆ«ntaties (LHBTIQA+).