Hans Nooter

Plaats op de lijst: 2

Bent u zelf LHBT: Ja

Website: www.overijssel.pvda.nl

Twitter: @hansnooter

 

De afgelopen vier jaar heb ik me ingezet voor LHBTi’s in Overijssel. Door samenwerking in de Staten is Overijssel nu Regenboogprovincie, vieren we elk jaar Coming Out Day, ondersteunen we bijeenkomsten en initiatieven als Loveboat en is er geld voor inclusief beleid. Maar de provincie kan meer doen. Intern, bijvoorbeeld door in onze eigen organisatie scherp te zijn op diversiteit. Maar ook extern. De provincie moet gemeenten uitdagen om actief beleid te voeren. Regionale LHBTi-organisaties verdienen steun. Onderwijs en zorginstellingen moeten worden aangesproken op LHBTi-vriendelijkheid. In de sport mogen mensen niet buitenspel komen te staan vanwege hun identiteit. Het provinciaal bestuur moet pal staan voor de sociale veiligheid in de openbare ruimte. We waarderen bedrijven en organisaties die werk van inclusie en diversiteit.

Het lijkt gewoon en toch is het niet vanzelfsprekend dat LHBTi’s in het dagelijks leven hun persoonlijke kant tonen. Ik sta voor een sociaal veilige provincie. Op school, voor de klas, op het werk, de sport en in oudereninstellingen is verbetering mogelijk en soms noodzakelijk. Dagelijks ervaar ik dat uit de kast beter werkt. De PvdA staat voor niemand buitensluiten, voor samen werken én samenleven. Ik maak mij daar in Overijssel graag sterk voor.