PvdA

PvdA

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De PvdA heeft als oppositiepartij het voortouw genomen voor aandacht en erkenning van LHBTi personen in het beleid en activiteiten van Overijssel. Door moties in te dienen en in samenwerking met andere partijen initiatieven te ontwikkelen. We stelden vragen naar aanleiding van het ontbreken van aandacht en beleid voor de LHBTi groepen. Dit leidde tot de eerste Regenboogconferentie waar we met een diversiteit aan maatschappelijke organisaties en gemeenten uitgebreid stil hebben gestaan bij de LHBTi agenda voor onze provincie. Overijssel is inmiddels Regenboogprovincie, we vieren elk jaar Coming Out Day, we ondersteunen bijeenkomsten en initiatieven als Loveboat en is er geld gereserveerd voor inclusief beleid.

 

Wat beloven we:

Wij vinden dat de provincie meer kan doen. Intern, door in onze eigen organisatie scherp te zijn op diversiteit. Maar ook extern. De provincie moet gemeenten uitdagen om actief beleid te voeren. Regionale LHBTi-organisaties verdienen steun. Onderwijs en zorginstellingen moeten worden aangesproken op LHBTi-vriendelijkheid. In de sport mogen mensen niet buitenspel komen te staan vanwege hun identiteit. Het provinciaal bestuur moet pal staan voor de sociale veiligheid in de openbare ruimte.  We waarderen bedrijven en organisaties die werk van inclusie en diversiteit.  Dit moet ook in het provinciaal beleid tot uitdrukking komen. Bijvoorbeeld bij uitreiking van de vrijwilligersprijs of een bezoek van het college of de Commissaris aan een initiatief dat is gericht op de positie van LHBTí’s.

Het lijkt gewoon en toch is het niet vanzelfsprekend dat LHBTi’s in het dagelijks leven hun persoonlijke kant tonen. Ons doel is dat Overijssel een sociaal veilige provincie is. Op school, voor de klas, op het werk, de sport en in oudereninstellingen is verbetering mogelijk en soms noodzakelijk. Kortom, het kan veel beter in Overijssel. LHBTi personen moeten zeker zijn dat ze volwaardig mee kunnen doen, veilig zijn en dezelfde waardering ontvangen als alle andere inwoners.