Cobie Groenendijk

Plaats op de lijst: # 33 (lijstduwer)

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: noord-holland.sp.nl

LinkedIN: www.linkedin.com/cobie-groenendijk

Diversiteit is mij zeer dierbaar. Opgegroeid in de biblebelt in orthodox-christelijke kring weet ik uit ervaring dat bevrijding en “worden wie je bent” voor ons als LHBTI’s een grote opgave is. Nog steeds, elke dag weer. Het is van groot belang dat inwoners van Noord-Holland zich vrij kunnen voelen in het beleven en leven van hun seksuele en genderdiversiteit.  Ook vanuit mijn vak als psychiater probeer ik daaraan bij te dragen.

Voor de verkiezingen van 20 maart ben ik lijstduwer van de SP Noord-Holland en kandidaat voor de Eerste Kamer. Vanuit de Eerste Kamer wil ik mij de komende jaren graag inzetten om de rechtspositie van de diverse leef- en gezinsvormen van LHBTI’s  te versterken. Als eerste denk ik aan de lang verwachte “Wet op het meerouderschap- en gezag”.  Zodat LHBTI’s en hun kinderen als ouders en regenbooggezin gelijke rechten en bescherming genieten.