SP – Noord-Holland

SP – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Onlangs (februari 2019) is op initiatief van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren het zogeheten regenbooginitiatief voorstel aangenomen. Concreet betekent dit dat de provincie voortaan niet alleen de Regenboogvlag ophijst bij het provinciehuis, maar ook actief acceptatie en inclusief werkgeverschap gaat uitdragen voor LHBTIQ+ ers.  Het voorstel draagt de provincie op elk jaar een symposium en werkatelier te organiseren waar ambtenaren en Noord-Hollandse bestuurders ervaringen uitwisselen rond roze thema’s.  Als provincie actief de samenwerking te zoeken met het COC en andere LHBTIQ+ belangenorganisaties en het voorstel draagt de provincie op Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijke project Regenboogsteden.

Wat beloven we:

Allereerst erop toezien dat bovengenoemde punten uit het Regenbooginitiatiefvoorstel daadwerkelijk tot uitvoering komen. Komen de werkgroep en de symposia van de grond? Wordt vanuit de provincie de samenwerking met het COC gezocht, etc. En dan van daaruit het beleid ten aanzien van LHBTIQ+ ers verder ontwikkelen.