Ines Kostic

Plaats op de lijst: 2

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/personen/ines-kostic

Facebook: https://www.facebook.com/leuk.pour.le.leuk

Instagram (@artosopher);

Twitter: @InesKa

Als beleidsmedewerker in de provincie merkte ik dat bestuurders nog nét snappen waar “LHB” voor staat, maar over de rest vooral ongemakkelijk doen en verantwoordelijkheid afschuiven. Ik zorg ervoor dat de provincie het LHBTIQA+ dossier serieus gaat nemen en ga o.a. aan de slag met:

  • Provincie werkt eigen schrijnende gebrek aan kennis op LHBTIQA+ gebied weg, door o.a. een beleidsmedewerker aan te stellen en interne trainingen.
  • Provincie tekent Verklaring van Dordrecht en is toegewijd aan LHBTIQA+ vriendelijk werkgeverschap.
  • Provincie gaat als verbinder en facilitator met gemeenten en organisaties aan de slag om LHBTIQA+ issues in beleid van elke gemeente te verankeren en om alle uitingsvormen van discriminatie aan te pakken. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen, en biculturelen. Inzet op intersectioneel aanpak van knelpunten.
  • Provincie maakt geld vrij voor LHBTQIA+ dossier.

In deze tijden staat vooral geld centraal en de basisvoorwaarden voor ons bestaan – mededogen, gezonde leefomgeving – staan onder enorme druk.  Meer dan ooit is een aanjager in de politiek nodig: een partij die vasthoudt aan haar idealen en rest harder laten lopen. Die rol vervult de PvdD consequent. Bij deze partij kan ik een trotse idealist zijn en compromisloos opkomen voor meest kwetsbare groepen.