Partij voor de Dieren – Noord-Holland

Partij voor de Dieren – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

 • We hebben ons ingezet om het betaalde adoptie-en pleegzorgverlof binnen de provinciale organisatie zo snel mogelijk- en op zijn laatst in 2019 – te verruimen naar zes weken.
 • Initiatiefvoorstel ingediend om van Noord-Holland een actieve Regenboogprovincie te maken. Het voorstel is aangenomen en houdt o.a. in:
  • Provincie gaat elk jaar een symposium organiseren waarbij gemeenten en provincie ervaringen gaan delen over verschillende LHBTIQA+ thema’s.
  • Provincie gaat er bij gemeente op aandringen dat zij zich aansluiten bij het landelijk project Regenboogsteden.
  • Provincie gaat actief samenwerking zoeken met de meldpunten discriminatie, COC en andere maatschappelijke LHBTIQA+-organisaties en betrokken partners.
  • Provincie gaat inclusief werkgeverschap uitdragen en actief werken aan een voortdurende verbetering van de invulling van dat werkgeverschap. De provincie zet daarom intern een roze-werkgroep op die zij periodiek zal bevragen over verbetersuggesties op het gebied van inclusief-werkgeverschap vanuit LHBTIQA+ perspectief.
 • In het algemeen hebben we ons ingezet voor een gezonde, groene leefomgeving, waarin mededogen centraal staat en iedere burger zichzelf in vrijheid kan ontwikkelen.

 

Wat beloven we:

Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. In deze tijden staat vooral geld centraal en de basisvoorwaarden voor ons bestaan – mededogen, gezonde leefomgeving – staan onder grote druk. De komende tijd is daarom meer dan ooit een aanjager in de politiek nodig: een partij die vasthoudt aan haar idealen en de rest harder laten lopen. Die rol vervult de Partij voor de Dieren consequent. We zetten ons o.a. in voor:

 • Provincie gaat binnen eigen organisatie kennis op LHBTIQA+ gebied verwerven door o.a. een beleidsmedewerker aan te stellen en interne trainingen te geven.
 • Provincie tekent Verklaring van Dordrecht, is toegewijd aan LHBTIQA+ vriendelijk werkgeverschap en versterkt het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
 • In het provinciale aanbestedingsbeleid, evenementenbeleid en bij subsidieverstrekking, komt nadrukkelijk aandacht voor (LHBTIQA+) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger.
 • Provincie gaat met gemeenten en organisaties aan de slag om LHBTIQA+ issues in het beleid te verankeren en discriminatie aan te pakken. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, en bilculturelen.
 • Provincie maakt geld vrij voor het LHBTQIA+ dossier.
 • De provincie draagt in haar communicatie diversiteit uit. Burgers worden genderinclusief aangesproken.